Navigácia

Mgr. Jana Mlynarčíková

Stránka výchovnej poradkyne

  Kontakt : janamlyna@gmail.com

  • VÝCHOVNÝ PORADCA- JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom
so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

                     

Ako dôležitý predpoklad správnej voľby povolania a v súvislosti s tým aj strednej školy je mať dostatok informácii
a prehľad o sieti stredných škôl, otváraných učebných a študijných odboroch, počte záujemcov o štúdium na konkrétnej
strednej škole, či kritériách pre prijatie. Podrobné informácie je možné nájsť napríklad na web stránke
Školského výpočtového strediska (www.svslm.sk
)
, alebo na webových stránkach stredných škôl.

    Adresy stredných škôl v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok

Liptovský Mikuláš, Komenského 10
Cirkevná škola, Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš, Hodžova 13
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Hrádok, Hradná 497/23
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš, Čs. brigády 1804
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš, Nábrežie K.Petroviča 1571
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Hrádok, Pod lipami 77
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Hrádok, Celiny 536
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Hrádok, Hradná 534
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš, Demänovská cesta 669
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš, Školská 8
Štátna škola, Žilinský kraj

Liptovský Mikuláš, Vrbická 632
Štátna škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Námestie A. Hlinku 5
Cirkevná škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Š. Moyzesa 21
Štátna škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Scota Viatora 4
Štátna škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Scota Viatora 6
Štátna škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Scota Viatora 8
Štátna škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Bystrická cesta 2
Štátna škola, Žilinský kraj

Ružomberok, Dončova 7
Cirkevná škola, Žilinský kraj

 

 


 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863
  • +421 x 044/5520174

Fotogaléria