• Vitajte na stránkach našej školy!
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Výberové konanie

      Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, 031 01 Liptovský Mikuláš s predpokladaným termínom nástupu 1. augusta 2022.

      Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky

      • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle § 39 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca,

     • Vystúpenie pre "Domov seniorov Golden Age“ Liptovský Mikuláš

      POHLADENIE DUŠE – KYTICA ĽUDOVÝCH PIESNÍ A TANCOV

      Dňa 26.04.2022 zavítali do zariadenia „ Domov pre seniorov Golden Age“ Liptovský Mikuláš – Ondrašová, Mincova 5, žiaci ZŠ Dr. A .Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Títo žiaci vystúpili v jedálni DpS, na ktorom bolo prítomných 90 klientov. Žiakov srdečne privítala p. riaditeľka Mgr. Viera Prísažná. Vystúpenia sa zúčastnilo 18 účinkujúcich a 6 osôb z pedagogického zboru ako dozor. Účinkujúci svojimi piesňami a tancom priblížili našim klientom ich mladosť. Sociálne pracovníčky zariadenia žiakom pripravili vhodné podmienky na ich program, a zároveň navodili príjemnú atmosféru pre účinkujúcich, začo im vyjadrujem veľkú vďaku. Na vystúpení a celkovej atmosfére mala veľký podiel aj Mgr. Janka M., ktorá viedla žiakov k spevu ľudových piesní a tancov. Samotné vystúpenie začalo recitáciou básne “Pozdrav starej mame“, najmladšej účastníčky vystúpenia, k

     • Poplatky za školské obedy

      Dotácia 1,30 platí len pre žiakov v HN a rodičov/ zákonných zástupcov, ktorí nepoberajú daňový bonus – s potvrdenými tlačivami.

      Doplatok rodiča potom bude 1. stupeň 0,00 eur/obed

      2. stupeň 0,03 eur/obed

      PRIMA BANKA číslo účtu: SK85 5600 0000 0081 0954 3005

     • Dotácia na stravu- Dôležité!

      Dotácia na stravu

      Prosíme rodičov detí, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby doniesli potvrdenie do školy najneskôr do 31.7.2021.

      Rodičia, ktorí si neuplatňujú daňový bonus na dieťa, musia prísť do školy podpísať čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na vyživované dieťa, najneskôr do 31.7.2021.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje