• Telesná výchova

    •  V školskom roku 2009/2010, sa zapojila škola do nasledovných súťaží a tu sú ich výsledky:

     Tento školský rok sme začali veľmi pekne - prvá súťaž a hneď pekné umiestnenie

     • 29. septembra 2009 - okresné kolo v cezpoľnom behu - dievčatá 2. miesto v okrese. Do okresného kola bolo zapojených 16 základných škôl. Našu základnú školu reprezentovali žiačky: Nikola Ošková 9. A, Parčová Dominika 9. B, Zárubová Kristína 8. A

      

     • 9. októbra 2009 -  25. ročník atletického štvorboja 5. ročníkov - najlepšie úspechy dosiahla Simona Procingerová. Táto nenápadná osôbka obsadila - 1. miesto v skoku do diaľky a 1. miesto v behu na 6OO metrov. Školu reprezentovali ešte nasledovné žiačky: Lešťanová Veronika, Hodasová Timea, Petríková Lea, Kočtúchová Petr a žiaci Kunst Alexander, Pačaj Mário, Murgoš Vojtech, Hromuľák Lukáš, Ferenc Filip, Šesták Ján.

            

     • 13. októbra 2009 - žiaci 4. ročníka sa zúčastnili športvej súťaže viacboj všestrannosti  - O pohár riaditeľa ZŠ 4. apríla v Liptovskom Mikuláši. Žiaci nesklamali obsadili 3. miesto. Najlepšie výsledky dosiahli: Lea Petríková  2. miesto beh 4 krát 10 metrov. Tomíček Martin 3. miesto skok z miesta. Školu reprezentovali nasledovní žiaci: Bernáthová Zuzana, Kozáková Timea, Balážová Diana, Pačajovvá Klaudia, Kubovčík Michal, Mašura Matej, Švihrovec Dávid, Čonka Zdeno, a náhradníčka - Lišková Martina

               Celkové umiestnenie jednotlivcov bolo nasledovné:
               dievčatá - počet súťažiacich dievčat 30
               Petríková Lea 5. miesto, Bernáthová Zuzana 8. miesto, Kozáková Timea 2O. miesto, Balážová Diana 21. miesto, Pačajová Klaudia 25. miest
               
               chlapci - počet súťažiacich chlapcov 3O
              
     Kubovčík Michal 13. miesto, Švihrovec Dávid 14. miesto, Tomíček Martin 16. miesto, Čonka Zdeno 22. miesto, Mašura Matej 26. miesto

     • 11. novembra 2009 sa uskutočnilo na našj škole okresné kolo v stolnom tenise. Školu reprezentovali chlapci Uhel Matúš 8. A, Múranica Martin 8. B, Veselovský Filip 8. A, Trnka Jakub 8. B.  Chlapci obsadili 7. - 12. miesto. 

     Veľku pochvalu od organizátorov dostali porodcovia, ktorí boli z našej školy. Rozhodcovia pracovali v nasledovno zložení: Simona Jóobová, Jana Petercová, Alexandra Lišková, Tomáš Droppa. Veľká vďaka za dobrú prácu.

      

     • 27. novembra 2009 - okresné kolo v plávaní

     našu školu reprezentovali: Grigar Jakub 7. A, Gábrišová Kristína6. A, Trnka Jakub 8. B, Veselovský Filip 8. A.
     Reprezentanti dopadli super. Jakub Grigar 400 metrov - 3. miesto, 50. metrov - 3. miesto. Gábrišová Kristína 300 metrov volný spôsob 2. miesto. Spravili ste mi opäť radosť. Ďakujem Vám.
      

     • 3. 12. 2009 - Mikimix - súťaž vo volejbale - do tejto súťaži, ktorú vyhlásil primátor mesta Liptovský Mikuláš sa zapojilo 7 základných škôl mesta Liptovský Mikuláš. Naše družstvo neobsadilo popredné miesta / obsadili 6. miesto /, ale vysoko hodnotím aktivitu žiakov na spomínanej súťaži. Mali sme možnosť skončiť lepšie.

     Lišková Alexandra 8. B - hra s rozumom, pekné podania, Jóobová Simona 8. B - hra s rozvahou, Nikola Ošková 9. A - veľmi pekné podania,Trnka Jakub 8. B - veľmi pekná hra a podania, Veselovský Filip 8. A - veľká obeta v hre. Do súťaže sa zapojili aj Konečný Adrian 8. B, Orlík Jakub 9. A, Glovniak Erik 9. A, Droppa Tomáš 8. A, Tarčáková Michaela 9. A.
     Na budúci rok to bude istotne lepšie.

      

     • 27. 1. 2010 - Florbal - okresné kolo - ZŠ reprezentovalo v tejto súťaži nasledovní žiaci: Erik Glovniak 9. A, Patrik Procinger 9. A, Jakub Bartoš 9. A, Roman Mikulajčík 7. A, Martin Lipták 9. B, Matúš Uhel 8. A, Jakub Puška 8. A, Pavol Murín 9.B, Mário Bukovinský 9. B, Štefan Frič 9. B.

     Aj keď chalani nedosiahli v tejto - pre nás novej súťaži veľké úspechy - 5. miesto, veľmi si vážime ich snahu.
      

     • 28. 1. 2010 - Basketbal chlapcov - obvodové kolo - školu reprezentovali žiaci z 8.7. a 9. ročníka. V zápasoch si zmerali sily nasledovní naši žiaci: Michal Šmihula 9. A, Erik Glovniak 9. A, Jakub Bartoš 9. A, Štefan Frič 9. B, Lukáš Nahalka 9. B, Mário Bukovinský 9. B, Matúš Uhel 8. A, Rudolf Bučko 6. B, Kevin Richter 6. A, Róbert Kotlár 6. A

      

     3. marca a 5. marca 2010 - sa uskutočnili obvodové kolá vo volejbale žiakov a žiačok. Ani jedno družstvo nepostúpilo do okresných kôl, čo mi je aj trochu ľúto. Verím, že do budúceho školského roka dotrénujeme a budeme mať v tejtor oblasti lepšie výsledky.

     V družstve chlapcov boli nasledovní žiaci: Lipták Martin, Nahalka Lukáš, Frič Štefan 9. B, Veselovský Filip, Droppa Tomáš 8. A, Trnka Jakub, Konečný Andrej 8. B
      V družstve dievčat boli nasledovné hráčky: Ošková Nikola, Tarčáková Michaela 9. A, Lišková Alexandra, Joóbová Simona, Petercová Jana, Kitová Tatiana 8. B, Zárubová Kristína 8. A

     V mesiaci marec prebehla na škole súťaž Olympijská hry očami detí.  Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 5. - 9. ročníka

     15. 4. 2010 MIX volejbal - organizátorm tohto podujatia, bola naša ZŠ so ZŠ. apríla na Nábreží. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci

     Jakub Orlík, Pavol Plachý, Filip Veselovský, Jakub Trnovský, Andrej Konečný, Simona Jóobová, Tatiana Kitová, Alexandra Lišková, Jana Petercová, Nikola Ošková. Žiaci obasdili 5. mieso.  Musím konštatovať, že sa nám v 8. B forumuje veľmi dobrý kolektív volejbalistov.

      

     15.4. a 22.4. 2010   - mladší a starší žiaci reprezentovali školu v malom futbale. Miesto akcie bola ZŠ Okoličné.

     27. 4. 2010 - Kinderiáda - súťaž žiakov v atletických disciplínach. Tejto súťaže sa podľa pravidiel zúčastňnujú žiaci 2. - 5. ročníka v zložení chlapec a dievča.

     Všetci žiaci odbehli 60. metrov. Druháci navyše - skok z miesta, 3. ročník - hod plnou loptou, 4. - hod kriketovou loptičkou, 5. - ročník - skok do diaľky.

     Našu školu reprezentovali: 2. ročník: Tobias Kubaliak, Tomčíková Natália, 3. ročník - Timea Kozáková, Juraj Fekete, 4. ročník - Šimon Čonka, Lea Petríková, 5. ročník Simona Procingerová, Hromuľák Lukáš.

     Z 28 škôl sa naša škola umiestnila na 14. mieste. Simona Procingerová obsadila 2. miesto v skoku do diaľky, Šimon Čonka 2. miesto v hode kriketovou loptičkou. Víťazom blahoželáme a ďakujeme.

     28. 4. 2010 - Beseda s medailistom  zo zimných olympijských hier vo Vacouvery 2010 Pavlom Hurajtom

     Naši najlepší športovci mali v tento deň veľmi pekný zážitok stretnúť sa s Pavlom Hurtajom. V príjemnej atmosfére sa naši žiaci dozvedeli niečo zo súkromia športovca a niečo zo zákulisia zimných OH.  Akciu pripravilo  pre nás CVČ v LIptovskom Mikuláši.

     A je tu znova nový školský rok 2010 /2011

     28. septembra 2010  Okresné kolo cezpoľný beh základných škôl

     Z 14 škôl sme obsadili 6. miesto. Školu reprezentovali Richard Haraga 9. B - obsadil 36. miesto, Matúš Uhel 9. A - 21. miesto,                    Lukáš Mikušiak 7. B - 35. miesto. Z okresu LM súťažilo spolu48 chlapcov.

     Dievčatá: Tereza Jamnická 7. B - 6. miesto, Michaela Piovarčiová 9. A -  24. miesto, Patrícia Križková 9. A -  25. miesto. Spolu súťažilo 38 dievčat

     15. októbra 2010 XVIII. ročník viacbojírskej súťaže žiakov - žiačok 4. ročníkov ZŠ

     Žiaci v tejto súťaži si zmerali sily  v nasledovných disciplínach: beh na 60 metrov, v hode plnou loptou, v skoku do diaľky, v šplhu.

     Školu reprezentovali: Timea Kozáková, Diana Krajčiová, Natália Balážová, Katarína Huleková, Martina Lišková a za chlapcov to boli: Jozef Baláž, Marek Koki, Benjamin Koky,  Lukáš Tvaroh a Pavel Slaninka. Žiaci obsadili 4. miesto

     13. októbra 2010 Atletický štvorboj žiakov 5. 6. ročníka ZŠ

     Školu reprezentovali chlapci a dievčatá 5. 6 ročníkov. Za dievčatá sa zúčastniliPetríková Lea, Bernáthová zuzana, Kozáková Timea, Hodasová timea, Lešťanová Veronika. Chlapci súťažili v nasledovno zložení a zaznamenali aj pekné úspechy. A tu je už zoznam.

     Čonka Šimon - získal 1. miesto v hode kriketovou loptičkou, Baláž Jozef, Kubovčík Michal - získal 1. miesto v behu na 60 metrov,Ďuraj Michal, Čonka Zdenko.   Víťazom blahoželám.

     16. novembra a 18. novembra  2010 si naši žiaci zmerali sily v OK stolnom tenise. Chlapcov reprezentovali Roman Mikulajčík 8. A,          Mário Pačaj 6. A

     Puška Timotej 7. A, Jakub Španko 7. A. Dievčatá mali v svojej skupine ZŠ J. Kráľa s ktorou prehrali a ZŠ Bobrovec, s ktorou vyhrali. Školu reprezentovali: Kristína Zárubová a Patrícia Križková 9. A, Tereza Jamnická a Ria Petríková 7. B

      23. novembra 2010 ("juchúúúúúúúú " - prepáčte mi za takýto prejab radosti ) Okresné kolo v plávaní - veľmi pekne reprezentovali našu školu Kristína Gabrišová žiačka 7. A,  ktorá obsadila 3. miesto v 200m polohovka  a 2. miesto  100 metrov znak a Jakub Grigar žiak 8. A triedy, ktorý získal 3. miesto 50 metrov voľný spôsob a 2. mieto 400metrov voľný spôsob.

     Srdečne blahoželám

     3. decembra 2010 - usporiadala ZŠ v Okoličnom Mikulášsky volejbalový turnaj  - Miki mix. Základným pravidlom tejto súťažeje, že hrá zmiešané družstvo dievčat a chlapcov. Našich žiakov musím pochváliť, veľmi sa zlepšili oproti minulému školskému roku. Veľmi potešila remíza s o ZŠ ČS. brigády, výhra nad ZŠ Martákovej anad ZŠ Demänovská ceta. Vrelá vďaka patrí týmto žiakom: Filipovi Veselovskému           z 9. A, Alexandre Liškovej, Simone Joóbovej, Richardovi Haragovi, Adrianovi Konečnému, Tatiane Kitovej z 9. B triedy.

     Na striedačke podporovali spolužiakov: Jana Petercová Milan Chorvát z 9. B, Patrícia Križková a Martin Grísnik z 9. A. 

     9. februára 2011 - Obvodové kolo basketbal chlapcov - miesto zápasu telocvičňa ZŠ M.R.M. Do okresného kola žiaci nepostúpili. Farby školy obhajovali nasledovní žiaci: Milan Chorvát, Richard Haraga / 9 . B / , Filip Veselovský, Matúš Uhel / 9. A /, Grigar Jakub 8. A

     10. február 2011 - Okresné kolo florbal chlapci - v súťaži bojovalo 8 škôl. Naši chlapci obsadili 6. miesto

     21. februára 2011 - Obvodové kolo basketbal dievčat - do okresného kola nepostúpili. V obvodovom kole sa stretli so ZŠ Kvačany a žiačkami z Gymnázia Liptovský Mikuláš

     11. marca a 15. marca 2011 sa uskutočnili obvodové kolá vo volejbale žiačok a žiakov. Aj keď naši deviatci a deviatačky nepostúpili do okresného kola ich hra bola veľmi uspokojivá. Dievčatá zo 4 kolektívov obsadili 2. miesto. Chlapci z 3 kolektívov obsadili 2. miesto.

     Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     22. marca sa žiačky  zúčastnili obvodového kola vo vybíjanej . Umiestnili sa na 3. mieste, čo je veľký pokrok od minulého školského roku.

     Školu reprezentovali: Timea Kozáková, Katarína Huleková zo 4. ročníka, Simona Procingerová, Veronika Lešťanová, Timea Hodasová          zo 6. ročníka, Lea Petríková z 5. ročníka, Dominika Hybenová, Simona Droppová, Ria Petríková, Tereza Jamnická zo 7. ročníka.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy a zodpovedný prístup v hre.

     15. apríla 2011 obvodové kolo futbal starší žiaci - 4. miesto. Za školu si obliekli dresy: Veselovský Filip 9. A, Haraga Richard 9. B, MikšovskýTomáš 9. A, Uhel Matúš9. A, Pačaj Mário6. A, Bučko Tibor 6. A, Kotlár Róbert 7. A, Puška Jakub 9. A, Karafa Oskár 7. A

     31. mája 2011 - okresné kolo atletika - školu reprezentovali Matúš Uhel 9. A v hode kriketovou loptičkou. Obsadil 1. miesto a pustúpil na krajské kolo, kde obsadil 3. miesto. Tomáš Šepela  7. A v hode guľou, Michal Kubovčík 6. A v behu na 60 a 300 metrov, Jakub Grigar 8. A v behu na 1000 a 300 metrov, Martin Lovaštík 7. B v hode kriketovou loptičkou a obsadil 2. miesto. Rastislav Kysle 7. A skok do výšky, Michal Barbier 7. A skok do diaľky a behu na 60 metrov, Lukáš Lovaštík 7. B v behu na 1000 metrov, Ria Petríková 7. B skok do výšky 1. miesto postäpila na krajské kolo - kde obsadila 3. miesto, Michala Kubovčíková 9. A v skoku do výšky a diaľky, Kristína Zárubová 9. A - v behu na 800 metrov -  obsadila 3. miesto a v hode guľou. Michaela Piovarčiová 9. A  v behu na 60  a300 metrov, Alexandra Lišková hod kriketovou loptičkou.

     Víťazom srdečne blahoželám a ďakujem za perfektnú reprezentáciu školy

     4. 10. 2011 - žiaci Jakub Grigar, Mário Lenčo, Martin Lovaštík sa zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu. Veľká pochvala chalani, že ste to vydržali v takom počasí.

     14. 10. 2011 - O pohár riaditeľa ZŠ Demänovská cesta - okresné kolo. Školu reprezentovalo 5 chlapcov a 5 dievčat. Najlepšie výsledky dosiahla Timea Kozáková žiačka 5. A triedy.

     Zo všetkých dievčat mesta Liptovský Mikuláš obsadila 2. miesto, 1. miesto obsadila v hode kriketovou loptičkov - hodila 31, 34m 1. miesto obsadila aj v behu 600m. Z chlapcov sa najlepšie umietnil Koloman Puška 6. ročník  - pbsadil 3. miesto v behu 600m.

     Víťazom blahoželáme. Ďakujeme aj ostatným, ktorí reprezentovali našu ZŠ.